Er du heldig eller uheldig?

Føler du dig heldig eller uheldig, er dit glas halvt fyldt eller halvt tomt? Den britiske psykolog Richard Wiseman, har undersøgte fænomenet held/ uheld med et eksperiment. Ud fra et rent videnskabeligt synspunkt giver det ingen mening, at der skulle findes sådan noget som held.