Tæller andres meninger mere end din egen? del 2

• Er du tit i tvivl om hvad der er det rigtige for dig?
• Spørger du andre mere til råds, end hvad godt er, når du skal træffe en beslutning?
• Har du svært ved at sortere i de gode råd du får, hvis de er modsigende?
• Er du fokuseret på, hvad andre mon synes om dig? (Det har jeg været)
• Er det svært at mærke hvad du selv synes?
• Sammenligner du dig ofte med andre?

Hos mig kan du lære, hvad der skal til, for at du kan opøve din indre styring. Den er som en muskel der kan trænes, og du bestemmer om den skal være slap og svag, eller stærk og styrende.