Kend din VREDE

Kend din vrede
• Tænk over hvilke begreber du forbinder med vrede og hvilken styrke, de forskellig har for dig. Lidt inspiration: arrigskab, bitterhed, desperation, forargelse, forbitrelse, fortørnelse, giftighed, harme, irritation, misundelse, ondskab, oprørthed, raseri, skadefryd, indignation, gnavenhed, ærgrelse, på kogepunktet.
• Hvilken / hvilke følelser oplever du oftest?
• Tænk ærligt over din egen vredesadfærd.
• Er du tilfreds med den? Respekterer du dig selv, når du er vred – og bagefter? Hvad kunne du evt. tænke dig at forandre på?
• Kender du nogle, du kan bruge som forbillede?

Vreden er en af vores fem grundfølelser. Men det er ikke acceptabel at være vred, så de fleste forsøger at undertrykke vreden.