Glade børn med højt selvværd del 7

1. grundpille er fællesskab
betydningen af fællesskabsfølelse, tilknytning og samhørighed for dit barns udvikling, livskvalitet og selvværd kan ikke overdrives. Et selvværd skabes, udvikles og vedligeholdes gennem menneskelige relationer. Det er kvaliteten og udfaldet af dette kontinuerlige samspil med vores medmennesker, som afgør, hvordan vores selvværd falder ud. Vi udvikler med andre ord ikke selvværd en gang for alle, men må til stadighed udvikle og pleje det i samspillet med andre. Det er kort og godt vores evne til at indgå i udviklende og konstruktive fællesskaber med andre mennesker, som afgør, hvilken kurs vores selvværd tager.
Her er så det første og vigtigste område, hvor du som forældre kan sætte ind, når du vil støtte dit barn til selvværd. Du kan understøtte og stimulere dets evne til at indgå i konstruktive og udviklende samspil med andre mennesker. Det muliggøres kun ved, at du går foran og viser dit barn, hvordan det skal gøres. Det er dine egne egenskaber og evner, som igen må stå sin prøve, og igen drejer det sig mindre om det du siger, og mere om den måde du er og agerer på.
De begreber og egenskaber, som kendetegner et menneske med et solidt og bæredygtigt selvværd er følgende.
Ro, harmoni, glæde, fællesskabsfølelse, venlighed, hjælpsomhed, overbærenhed, tilgivelse, høflighed, imødekommenhed, respektfuldhed, rummelighed, nærvær, autenticitet, indfølingsevne, empati, tolerance, retfærdighedssans, ansvarlighed, værdighed, ligeværdighed, integritet, lyst til at dele og udveksle, storsind, moral, etik.
Denne liste kan bruges som rettesnor, for det er de selvsamme begreber, dit barn har brug for at se og opleve.
Det står dog også klart, at hvis man ser på listen som en helhed, er der tale om et idealbillede.
Listen er også med til at tydeliggøre, at der er mindre, du kan gøre og mere du kan bestræbe dig på at være, når du vil støtte dig selv og dit barn til selvværd.
Du kan jo fx ikke gøre nærvær eller tolerance. Du kan være i nærvær og være tolernat…

Forældre er barnets første og primære relation. Herefter vil barnet gradvist udvide sin relationelle verden, og skabe indre billeder af menneskelig samvær og sameksistens i et stadig større omfang.
Som forælder har du, foruden at være forbillede, en vigtig opgave i at støtte barnet til at knytte stadig større og bredere samhørighedsbånd med andre mennesker. Barnets evne til at skabe tilknytning, samhørighed og udvikle konstruktivt samarbejde med sine medmennesker er umådelig vigtig for dets pesonligheds-og selvværdsudvikling, og vil, hvis den udvikles tilfredsstillende, i meget høj grad kunne danne et beskyttende værn mod senere fysisk, psykiske og relationelle skavanker.

Som forælder er det bedste, du kan gøre for dit barn, at have et godt liv. For du er barnets primære og mest intense relation gennem dets tidligste barndom, og måden, du skaber jeres relation på, hvordan dit barn kommer til at opleve og leve sit liv. Principperne og mekanismerne er i virkeligheden enkle: gå foran. Vis vejen. Vis, hvordan du gør. Vær det, du ønsker, skal afspejles i dit barn. Skab dig et godt liv. Skab rummelighed, accept og glæde.