Glade børn med højt selvværd del 10

3. Grundpille er autenticitet.
autenticitet kan på sin vis sidestilles med accept, idet autenticitet skal forstås som at være, at acceptere og stå ved den, man er. Autenticitet er selvværdets tredje grundpille, og at udvikle autenticitet i forholdet til sit barn vil sige at gøre det til sin grundholdning at være og agere autentisk; ærlig, oprigtig, uforfalsket og ægte.

AUTENTICITET gør dig tillidsvækkende.
Gennem autenticiteten kan du udvikle dig som værdifuld, troværdig og tillidsvækkende samarbejdspartner for dit barn. Når du forholder dig åbent, ærligt og autentisk til dine følelser, viser du dit barn, at du tillægger dine følelsesmæssige tilstande værdi. Det er en måde at bekræfte din egenværdi og din værdighed på. Derved styrker du dit selvværd og bereder vejen for, at dit barn kan styrke sit.

Det springende punkt er ikke om, du skal udtrykke dine følelser, men hvordan du skal gøre det.
Ideen er selvfølgelig ikke, at du for enhver pris over for dit barn skal udtrykke alle dine følelser til hver en tid, men at du skal stå ved dem, som direkte involverer barnet, og som er relevant for det. Det kan enten være, fordi barnet i en given situation direkte har sat dit sind i bevægelse, eller fordi du per erfaring ved og er bevidst om, at dit barn ikke kan undgå at have registreret din sindstilstand.
For at dit barn skal kunne opbygge et solidt og beæredygtigt selvværd, har det brug for at vide med sikkerhed, at det er helt naturligt og i orden at have følelser, ønsker, drømme, håb, værdier og behov. Opgaven går derefter ud på, at du gennem dit eget eksempel viser dit barn, hvordan man på en værdig og ligeværdig måde udtrykker og udmønter dem. For de fleste af os vil det være en livslang læreproces! Og det er alle anstrengelserne værd!