Er du kontrolfreak? forts.

En uforudsigelig opvækst
En anden årsag til et øget kontrolbehov kan være, at man som barn har været udsat for et uforudsigeligt og ustabilt miljø, der gør, at man ha ren grundlæggende utryghed med sig gennem livet. Det kan hænge sammen med, at man er vokset op i en familie med alkoholproblemer eller en psykisk sug forælder.
Ethvert barn har brug for tryghed, og hvis forældrene ikke er i stand til at skabe den tryghed, forsøger barnet selv at skabe tryghed i forældrenes sted. Det betyder at barnet i en familie med fx alkoholproblemer påtager sig en del af det ansvar, som er forældrenes, og derfor bliver for tidligt voksen. De senere konsekvenser bliver bl. a., at man får et meget stort behov for at have kontrol over alting – også meget af det, som man i virkeligheden ikke kan kontrollere.
Den utrygge opvækst betyder også, at man udvikler et øget alarmberedskab, idet man har lært at hilde øje med alt det, der kan gå galt. som voksen fortsætter nervesystemet med at være i alarmberedskab, så man har en lav bekymrings-, stress og angsttærskel. Der skal ikke så meget til, før man reagerer. Man har en øget sårbarhed og fokuserer på, om andre synes, man er i orden. Derfor forsøger man at kontrollere sig selv og sin omverden, sådan har styr på, hvordan andre reagerer på en, så man undgår negative reaktioner. Under det hele ligger en lav selvfølelse, for man udøver kontrol med det formål at sikre sig, at man er god nok. Man er i en konstant kamp med sig selv og sin omverden for at blive god nok.
Hvis dit selvværd er lavt, har du urimelig høje forventninger til dig selv. Hvis du konstant har en fornemmelse af, at hvis du ikke hele tiden er oppe på stikkerne og gør dig umage, så går det hele ad helvede til, kan det være meget svært at slække på kontrolbehov. For hvad sker der, hvis du giver slip?