Alle følelser er sunde og rigtige

Ligesom der findes grundfarver med en verden af nuancer imellem dem, findes der også grundfølelser, som vrede, angst, sorg, glæde, overraskelse, skam, skyld og væmmelse.
De fleste taler om at der findes 4 grundfølelser: vrede, angst, sorg og glæde.
Og det er de fire jeg vil forholde mig til lige nu.
Det er ude fra de 4 grundfølelser at alle andre følelser kan sammensættes, ligesom farvernes nuancer alle stammer fra grundfarverne.
Det, som gælder for dem alle sammen – men måske i særdeleshed grundfølelserne – er, at jo bedre man lærer at håndtere dem, desto mere livskvalitet får man.
Følelserne er livets energi, det er gennem følelserne, vi får oplevelsen af at leve livet som hele mennesker. Dit selvbillede dannes ud fra de følelser, som du oplever i dig selv, og derfor vil du opleve en højere livskvalitet, når du lærer at genkende og dine udleve følelser.
Der findes en teori som tror på, at følelser opstår som et samspil mellem udefrakommende påvirkninger og impulser i hjernen.
Et typisk forløb for enhver følelse er, at de opstår, hvorefter de opbygges. Herefter skal de helst udleves på en eller anden måde, for at man til sidst kan slappe af. Hvis man ikke udlever sine følelser og dermed opnår afslapningen i følelsen til sidst, vil følelsen ophobe sig i kroppen og komme til udtryk på en uhensigtsmæssig måde senere i livet.
Derfor er udgangspunktet at; alle følelser er sunde og rigtige. Hvis man er for vred – så er det hensigtsmæssigt at få lært at håndtere sin følelse.