Tyskland vil lovgive mod stress!

En e-mail fra chefen bipper ind klokken 22 om en uopsætelig opgave. To timers akut overarbejde næste eftermiddag, hvor børnene skulle hentes, og der hurtigt skal findes en anden løsning. Derefter ubehag ved tanken om at skulle nå mere, end man kan.
Sygemeldinger som følge af langvarig udsættelse for stress er et problem på arbejdsmarkedet, både herhjemme og uden for landets grænser.
Nu vil den tyske arbejdsminister Andrea Nahles komme det voksende problem til livs i tyskland. Derfor har hun begyndt forarbejde til en lovgivning med det formål at sætte klare rammer, blandt andet for arbejdsgiveres ret til at kontakte ansatte i ferier og uden for arbejdstiden.
Der er uafviseligt en sammenhæng mellem, at man konstant er tilgængelig, og stigningen i antallet af psykiske lidelser
Allerede i 2011 fremlæg et medlem af EU parlament en betænkning om, at der skulle laves fælles lovgivning til forebyggelse af stress i hele EU.
Og det kunne også være en god idé at stramme op for retningslinjer, vi har for godt arbejdsmiljø i Danmark.
Der er ikke mindst i det offentlige, blandt andet i sundheds- og skolevæsenet, at stress er et problem. Stress er mindre forekommende blandt folk, som selv kan danne rammer for deres arbejdsdag og koble af. Det er, når stress bliver konstant og længerevarende, at det kan lede til sygdom.
Mange klassiske studier viser også, at vi kan blive udsat for stress, når der er for få krav til os, for eks i forbindelse med arbejdsløshed. Stress kan være sundt, hvis det er i passende mængder, og det er, når arbejdsdagen bliver grænseløs, at den bliver problematisk.