Konsekvensen af de voksnes angst for at opdrage deres børn

Børn der er i terapi hos mig, kommer af mange forskellige grunde. Men et tema der er fælles for næsten dem alle, er manglen på tilstrækkeligt selvværd.
Selvværd er noget vi er født med. Mangel af selvværd er tillært gennem opvæksten. Det er altså det enkelte barns forældre, der er de primært ansvarlige for, hvordan barnets selvværd udvikler sig.

Et barn konfronteres typisk med sit manglende selvværd, når det mødes af udfordringer i f.eks. børnehaven eller skolen.
De forældre der ikke har vænnet deres barn til, at der forventes eller kræves noget af det, vil opleve, hvordan deres barn vil begynde at lide nederlag, når læreren stiller krav, som barnet ikke kan honorere. Barnet er jo ikke vant til at skulle tages alvorligt.
Derfor, kære forældre, tage jeres barn alvorligt. Lær barnet, at det har værdi, altså at det gør en forskel, at barnet integreres i familielivet og ikke blot er et objekt som forældrene skal servicere døgnet rundt. At dets meninger høres og forstås og, at dets deltagelse i familielivet har betydning. Både med rettigheder og pligter.
Personligt og fagligt mener jeg, at ansvarlige forældre, udover at give barnet kærlighed og forståelse, også skal stille krav, og om nødvendigt tage konflikter – selvfølgelig afmålt, så det modsvarer barnets alder.
Hvordan skal barnet eller den unge ellers lære at håndtere konflikter eller modgang i livet.?