Mange føler sig ensomme forts.

De unge
Unge mellem 15 og 25 er den ene af to grupper, som har størst problemer med ensomhed. Den anden gruppe er ældre over 85 år. Unge mellem 15 og 25 år er ved at skabe deres egen identitet og lære sig selv at kende. Mange unge trues af ensomhed, hvis de forsøger at leve op til sociale kriterier, som de ikke passer ind i. Hvis det for eksempel er meget populært på et studie at feste igennem og spille fodbold, kan det være direkte fremmende for følelsen af ensomhed, hvis en ung, stille person, som helst fordriver tiden med bøger og brætspil, forsøger at klemme sig ind i fælleskabet for at få en følelse af social forbundethed.

Midt i livet
Tiden omkring de 30 år og frem til pensionsalderen er karakteriseret ved, at de fleste har fundet ud af, hvem de er, og har lært at acceptere sig selv og den type, de er. Denne gruppe er den mindst ensomme. Her kan ensomhed for eksempel udspringe af sygdom, som man føler sig alene med. Eller ved skilsmisser, pårørendes dødsfald, eller hvis man mister sit arbejde.

De ældre
Ældre, og især ældre over 85 år, oplever ensomhed af flere årsager. Ældre bliver i langt højere grad slidt ned og ramt af sygdom, hvilket gør det vanskeligt at opretholde kontakt til andre. Mange ældre kan have svært ved at forlade deres bopæl og tage på besøg hos andre. I stedet er de afhængige af at få besøg. Desuden oplever de ældste danskere, at deres venner og nærmeste familie dør. Dermed mister de deres omgangskreds.