Accepter konflikterne i parforhold, forts.

Parforholdet er noget af det vigtigste i livet.
Vi bør dyrke relationsudvikling i stedet for selvudvikling, for parforholdet har helt afgørende betydning for vores trivsel.
I medgang modgang og tomgang
Relationen til vores partner har helt afgørende betydning for, om vi – og vores børn – har det godt.
Hvis man kun lyttede til politikere, skulle man tro, at det er ens arbejde og ikke mindst ens økonomi, der afgør, om man får et godt liv.
I et forskningsstudie publiceret af de amerikanske psykologer Bradbury og Karney i 2013 blev det imidlertid påvist, at disse to faktorer faktisk havde den mindste betydning for vores oplevelese af livskvalitet sammenlignede med seks andre faktorer som for eksempel ens lokalsamfund, venskaber og helbred.
Den faktor, som havde klart størst betydning for vores oplevelse af livskvalitet i dette studie, var parforholdet.
Selvom parforholdet er helt afgørende for vores trivsel, er det samtidig meget krævende at få det til at fungere dag ind og dag ud. Forskning peger på, at parforholdstilfredsheden som gennemsnit betragtet falder over tid, og der er derfor naturligt snarere end mærkeligt, hvis vi oplever at være mindre tilfredse end dengang, vi, mødte hinanden.
Parforholdet medgang skal tilkæmpes hver dag – der er modgang og tomgangen, der er det naturlige. Det er ikke mærkeligt, at det er sådan, for der stilles store krav i et parforhold. Vi skal år efter år dele tanker, forventninger, sorger, glæder, bekymringer, børn, bolig, seksualitet, økonomi med videre.
Alt dette skal ske, imens vi – præget af nutidens idealer – skal lykkes med at skabe nærvær og lidenskab, have spændende sex, stimulerende samtaler og udviklende samvær. Og alt dette skal klares, selvom vi måske i perioder er stressede og pressede på tid og ressourcer. Med de vanskelige betingelser og høje idealer in mente er det ikke underligt, hvis vi indimellem skuffes over os selv, den anden eller parforholdet.