Pas på parforholdet

Vi bruger meget tid på at udvikle os selv – både på arbejdspladsen, i fitnesscenteret og hos vores coach. Disse tendenser vil jeg ikke kritisere, for denne udvikling kan være med til at skabe et godt liv – i hvert fald for os selv. Det er dog alligevel tankevækkende, hvor meget af vores tid og hvor mange ressourcer der bruges på at udvikle os selv, og hvor få ressourcer der bruges på at udvikle vores relation til vores partner, hvor lidt energi vi bruger på at udvikle vores evne til at vise kærlighed og lytte til hinanden.
Vi bliver stimuleret og finder muligvis os selv igennem al denne selvudvikling, men hvad nytter det at finde sig selv, hvis vi ikke finder hinanden? Vi lærer os selv bedre at kende, men risikerer at blive fremmede for hinanden
Med tanke på parforholdets betydning burde vi skrue ned for selvudvikling og op for relationsudviklingen. Dette kan gøre spå mange måder. Vi kan melde os til et parkursus, tage et partjek, gå i parterapi eller læse en inspirerende bog om parforhold. Alle disse tiltag er med til at give nye perspektiver på vores relation og kan derigennem stimulere til nye og mere kærlige og konstruktive måder at møde hinanden på.
Desuden kan vi via nogle af disse tiltag få et normaliserende blik på vores parforhold og derigennem få en forståelse af, at mange af de problemer, vi har, faktisk er ganske almindelige. De er ikke nødvendigvis et tegn på, at vi er et dårligt match, de er snarere et resultat af, at det pr. definition er svært at leve i et parforhold.
Alle behøver dog ikke gøre brug af professionelle tilbud for at udvikle relationen og passe på parforholdet. For mange er det nok at snakke med hinanden om, hvordan det går. Altså spørger rigtigt ind til, hvordan den anden har det. At tage en regelmæssig snak om, hvad man er glad for, og hvad man svaner, vil i sig selv kunne reducere det naturlige fald i parforholdstilfredshed, som mange ellers vil oplev.