ANGST hos børn

Det er vigtigt at du tager dit barns angst alvorligt. Som forældre skal du lytte og acceptere alle følelser hos dit barn. Men også søge hjælp, hvis barnet mistrives, og angsten hæmmer hverdagen gennem længere tid.
Børn har brug for at tale om det, de er bange for. De har brug for at blive hørt, trøstet, accepteret og elsket – også når de er bange, sårbare, svage og usikre. Eller har lavet en fejl. Det er vigtigt, at voksne lytter og møder børns angst tålmodigt, kærligt og naturligt.
Jeg møder ofte i min praksis unge mennesker, som igennem hele deres teenager liv ikke har turde at vise deres angst, eller ked af hed, for ikke at gøre deres forældre ked af det.

Jeg oplever at børn helt ned til otte år kan bruge redskaber fra tankefeltterapien, for at kvitte deres angst.