HVAD SKER DER, NÅR MAN BLIVER STRESSET?

Når man er stresset, viser kroppen forskellige karakteristiske tegn, som fx hovedpine, hjertebanken, svedetur, nedsat immunsystem, appetitløshed, svimmelhed, mavepine, rysten på hænderne, nedsat sexlyst.
Adfærden kan ligeledes ændres. Kritisk og irritabel, (kort lunte), manglende overblik, øget brug af stimulanser, ubeslutsom, kynisk og følelseskold.
Kortvarig stress er ikke en belastning, man bliver syg af, så længe der efterfølgende er plads til at genoprette balancen imellem krav og ressourcer.
Signaler på stress kan både være fysiske, psykiske og adfærdsmæssige. Det er individuelt, hvilke signaler og hvor mange der viser sig, men generelt gælder det, at man skal lægge mærke til kropslige og adfærdsmæssige forandringer og søge en forklaring. Har man flere af de omtalte symptomer, eller har man andre symptomer, bør man kontakte sin læge for at udelukke sygdom. Bl.a. kan forhøjet stofskifte give de samme symptomer som stress kan udløse.
Er fysisk sygdom udelukket, bør man tage sine symptomer alvorligt og opsøge en psykoterapeut eller stresscoach.