Irritation forts.

Nogle retter deres irritation udad og mod alt og alle, andre vender det indad. Det kan betyde, at hvis følelsen få lov til at hobe sig op, at den bliver til vrede. Det er ikke hensigtsmæssigt, i værste fald kan det blive til at man kan handler i effekt.
Undertrykt irritation er også dårligt for helbredet. Vi kan f.eks. få muskelspændinger, forhøjet Blodtryk eller andre kropslige symptomer.
Bebrejder vi os selv, at vi bliver irriteret, er det ikke særligt konstruktiv, det går ud over vores selvværd.

Lær at blive irriteret på en konstruktiv måde
Du kan arbejde med din overbevisning. Måske har du nogle overbevisninger som stammer fra din barndom, og ikke gælder i voksenlivet mere. Måske stiller du for høje krav til dig selv og til andre. Det kan også være en kilde til irritation.
Du er selv herre over din holdning til irritation, så hvis det ligger uden for din formåen at ændre noget ved det, du irriterer dig over, så accepter det og giv slip.
Når du mærker irritation og ved, at det er fordi andre overskrider dine grænser, så meld ud og vov at tage en eventuel konflikt.