Forældre er også skyld i de unges problemer, forts.

Men hvor får de unge det overskud fra, som gør at de i højere grad engagerer sig i læsning og inter personlige kontakter. Den allervigtigste faktor er familien al tilgængelig viden bekræfter, at familien er det afgørende sted for den sociale dannelse. Den er også det vigtigste rygstød for udvikling af selvværd og det et bolværk mod ensomhed.
Her må vi konstatere, at der gennem årtier har fundet et opbrud i familiemønstret sted, der har undermineret familiens positive og opdragende effekt.
Fysiologisk set udvikler barnets hjerne sig helt kolossalt. Hvis ikke alle de sanseindtryk, det lille barn modtager, skal udvikle sig til kaos og alvorlig stress, er det afgørende, at de bliver formidlet ved genkendelighed, forudsigelighed og kontinuitet, og dette kan kun ske ved en langvarig, kærlig og indfølende omsorg fra barnets mor eller anden permanent omsorgsgiver.

Vi lever i en tid og i et land, der prioriterer arbejdsmarkedet og forbrugerismen. Begge forældre skal arbejde, og gennem årtier er de mindste børns opdragelse derfor blevet overladt til ukendt og ustabile fremmede på daginstitutionerne. Vuggestuer er ikke blevet til for børnenes skyld, men for de voksnes. Børnene bliver i højere grad udsat for skilsmisser, ligesom mange flere børn vokser op hos en singlemor uden regelmæssig kontakt til deres far.

Samtidig oplever vi, at forældre udsætter deres børn for en opmærksomhed og overbeskyttelse, der ikke kun er til skade for børnene, men også for parforholdet. Lidt større børn har ikke brug for at være i fokus hele tiden, de skal have skrammer og lære af det for derved at kunne tro på sig selv. Forældre skal bare være til stede, men netop dette er en mangelvare i dagens børneopdragelse.