Børnehavebørn med angst

Særlig sensitiv eller angst?

Det kan være meget svært at skelne, specielt forældre hælder mere til særlig sensitiv og ikke så meget til angst. Særligt sensitiv er en betegnelse, som ifølge kriterierne kan passe på næsten alle børn. Angste børn skal lære at udfordre og gå imod deres angst. Men hvis man fejlagtigt mener, at de blot er særligt sensitive, så gør man det modsatte: Man fjerner den udfordring, som udløser angsten. Det virker umiddelbart, men angsten vil flytte sig til andre områder. Det siger Marie Tolstrup Børne og ungdomspsykolog, der afholder bl.a. seminarer om emnet og har skrevet bogen: Særlig sensitiv eller særlig udfordret.
Inspirerende læsning.

Jeg møder børn i min klinik med angst. Det er vigtigt at vejlede forældre og hjælpe dem med at tør udfordrer deres børn.
Overbeskyttelse kan være én af forklaringerne på, at børn med angst er et stigende problem. En anden kan være, at forældrene giver deres børn for mange valgmuligheder.
Vi vil gerne, at børn lærer at mærke efter, hvad de selv gerne vil. Så vi spørger dem, om de vil med over og besøge mormor, eller om de hellere vil blive hjemme og lege. Men deres hjerner er endnu ikke tilstrækkeligt udviklede til at kunne forstå konsekvenserne af et valg. Hvis børn bliver stillet over for mange valg, kan de også begynde at tvivle på, om de voksne overhovedet har styr på det. Det kan give grobund for ængstelighed. Og ikke mindst bliver de forvirret over de mange valg de føler at skulle tage. Som sagt, hjernen er ikke udviklet til det endnu.