Funktionelle lidelser

Funktionelle lidelser er en gruppe af sygdomme, hvor man har fysiske symptomer, som gør det sært at fungere i dagligdagen. Den præcise årsag kendes ikke, men man kan forstå det som en sygdom, hvor hjernen og kroppen af forskellige årsager er overbelastet og ikke fungerer normalt. Det vurderes, at ca. 6% af befolkningen eller omkring 300.000 danskere har en funktionel lidelse.

Denne tekst ”faldt” jeg over da jeg læste en pjece om funktionelle sygdomme.
Og jeg blev glad! Nu findes der en folder, og en opmærksomhed omkring denne udfordring som patienter døjer med, når de har denne lidelse.
Dengang, for 45 år siden, da jeg uddannede mig som sygeplejerske, lærte vi at se hele menneske, og ikke kun sygdommen. Denne viden har jeg altid brugt, livet igennem, uanset om jeg arbejdede som sygeplejerske, eller nu som psykoterapeut. Derfor blev jeg glad – at det er blevet ”genopdaget”!
Der forskes nu i funktionelle lidelser, og man kender endnu ikke årsagen.
Man mener, at nogle kan få en funktionel lidelse, som reaktion på et stort eller længerevarende pres, fx skilsmisse, dødsfald og sygdom i den nærmeste familie. Undertiden kan en infektion eller en fysisk belastning være det, der skubber til en proces, som fører til udviklingen af en funktionel lidelse. Men som regel er der tale om flere forskellige faktorer på en gang.