Et stort mobilforbrug gør børn pjevsede, urolige og frustrerende forts.

OGSÅ EN UDFORDRING FOR DANSKE BØRN OG FORÆLDRE

I en ny rundspørge fra Wilke, som NOPA har fået lavet i samarbejde med televirksomheden Call me, fortæller næsten hver tredje danske barn, at de oplever, at deres forældre bruger mere tid på skærmen end på dem. Det er særligt, når børnene ser fjernsyn sammen med deres forældre, og når deres mor og far lige er kommet ind ad døren efter arbejde, at de savner deres forældres opmærksomhed.
Også danske forældre erkender udfordringen.
I samme rundspørge siger godt 40 procent af forældrene, at de bruger for meget tid foran skærmen, og hele 74 procent oplever, at det digitale har ændret deres måde at være sammen på som familie. Typisk peger forældrene på, at familien før i tiden oftere var sammen om det samme, mens man i dag oplever at være sammen hver for sig.
Det er altså både børn og voksne, som synes, at det kan være svært med skærmenes indtog i familien. Men hvad kan man gøre?

Lav skærmregler for hele familien – og ikke kun for børnene.
I de sidste ca 6 mdr. har jeg hørt oftere forældrene fortælle, at de har indført mobil og skærmfrie tider hver dag.
At opdage at man ikke behøver at være ”på” hele tiden, øger glæden for samvær og nærhed.