Lavt selvværd eller BDD?

BODY DYSMORPHIC DISORDER (BDD)

I betragtning af den betydning fysisk skønhed i dag tillægges i mange medier, er det ikke overraskende eller ualmindeligt at være utilfreds med (dele af) sit udseende. Hvis man lider af BDD, vil utilfredsheden med og bekymringerne om ens kropsbillede og udseende dog være overdrevne og fylde så meget, at det bliver invaliderende og kan være svært at leve et almindeligt liv med skole, arbejde og sociale relationer.

De offentligt tilgængelige undersøgelser af BDD er baseret på få personer, og man skal derfor være forsigtig med at konkludere for meget ud fra dem.  

BDD opstår som regel i ungdomsårene og er karakteriseret ved en overdreven og hæmmende optagethed af indbildte fejl eller små fysiske afvigelser ved ens udseende, som ikke bemærkes af andre. Optagetheden af de opfattede ”fejl” ved udseendet medfører tidskrævende ritualer samt undgåelse af bestemte ting og situationer, hvilket fører til en forringet livskvalitet og gør det svært at fungere socialt(American Psychiatric Association, 2013). 

Personer der lider af BDD har en tendens til at sætte lighedstegn mellem attraktivitet og kompetencer. 

. Et studie har desuden vist, at personer med BDD sandsynligvis er mere tilbøjelige end andre til at bemærke mindre afvigelser fra skønhedsstandarder. De undervurderer desuden deres eget udseende, mens de overvurderer andres (Feusner JD et al., 2010). 

Som sygeplejerske har jeg mødt en del, som oftest endte på et operationsbord for at få skåret/rettet op m.m. Desværre varede glæden for disse patienter kun i kort tid. Og meget hurtigt ”kastede” de sig over en evt. ny operation.

Det jeg møder i min psykoterapeutiske praksis er, at de der har BDD, har en lav selvopfattelse, dårligt selvværd og har oftest været udsat for mobning i forhold til deres udseende.

Tankefeltterapi og eller Metakognitiv terapi er effektive metoder for at kvitte den negative og overdreven utilfredshed med sit udseende.