Sund vrede styrker forholdet mellem forældre og børn

Skriver Psykolog Frej Prahl i sin bog – Aarg – Den sunde vrede i familielivet.

Børn bliver forvirret, hvis de ikke få en autentisk feedback på deres adfærd, og forældrenes vrede kommer ud imellem sidebenene.

Familievejleder Lola Jensen mener ikke at man som forældre skal have dårligt samvittighed, hvis der i et øjebliks frustrationen ryger en finke af panden. ”Målet er at være præcis i sin kommunikation uden at råbe. Du vil jo aldrig råbe ad din chef eller kollega. Forældre bør i stedet vende blikket indad, og finde ud af h. den energi, man skulle have fordelt over en hel dag, er allerede opbrugt, og så kan lunten blive kort.

Den sunde vrede:

Klar kommunikation: jeg vil have…..

Den voksne tager ansvar for egne følelser

Sætte tydelige grænser

Taler om vredesudbrud

Kan rumme barnets følelser og vrede

Den usunde vrede:

Tavs, afvisning

Dybe suk, himmelvendte øjne

Trusler: ”hvis du ikke kommer nu, så….”

Nægte barnet nærvær

Udskamning: ”Du er jo helt umuligt”.

Fysisk afstraffelse