Forældreorlov og det medfødte instinkt

Fra naturens side er vi sådan indrettet, at vi har det medfødte instinkt at passe vores afkom, også kaldt yngelpleje.

Instinktet er stærkere hos kvinden end hos manden, og det gælder for de fleste arter på kloden.

Hvis vi ser på adfærdsbiologien, så bærer kvinden instinktet til ubetinget kærlighed til spædbarnet, medens manden kun har det i ringe grad.

Det er vigtig viden, for både mødre og fædre, hvordan den nedarvede adfærdsbiologi fungerer. Mødre skal vide, at fædre ikke kan føle den ømhed og tilknytning til spædbarnet, som de selv kan via bl.a. fødsel og amning.

Fædre skal vide, at de ikke er biologisk født til at yde denne ubetingede omsorg og føle skyld. Hvis fædre vil opleve den ømhed og tilknytning, skal disse følelser opbygges sammen med spædbarnet.

Lovgivning på området forældreorlov, det skal være frivilligt hvor meget manden tager sig af den ret.

Adfærdsbiologisk set har kvinden har en naturlig tilgang til yngelpleje som hun svigter, men manden skal lære at håndtere yngelpleje fra bunden som en social tilegnelse, hvis han vil elske sit barn ubetinget. Det vil medføre, at mødre må leve med en øget skyldfølelse, og fædre med en øget utilstrækkeligheds følelse.

For nogle forældre er det en stor hjælp, når de ved at det er biologien der er årsagen. For andre kan skyldfølelse og utilstrækkelighed være uhåndterbart, så de har brug for hjælp.