FØDSELSDEPRESSION HOS FÆDRE

Fødselsdepression kan bryde ud både under graviditeten og efter barnets fødsel – og kan ramme både kvinder og mænd. I de første par uger efter fødslen er det helt almindeligt, at moderen kan tage et par ‘tudeture’ (Patel et al 2012). Men hvis man som mor eller far føler sig trist og træt, energiløs eller rastløs og sover dårligt, kan det være tegn på en fødselsdepression.

SÆRLIGE SYMPTOMER PÅ FØDSELSDEPRESSION HOS FÆDRE

Mænd har ofte andre symptomer på en fødselsdepression end kvinder og følgende symptomer er hyppigere hos mænd end hos kvinder med en fødselsdepression 

 • Vredesudbrud
 • Aggressivitet
 • Svag impulskontrol
 • Irritabilitet
 • Destruktiv tankegang
 • Lav stresstærskel
 • Rastløshed
 • Misbrug
 • Tilbagetrækning fra relationer
 • Besættelse af arbejde – arbejdsnarkomani
 • Benægtelse af smerte
 • Rigide krav om autonomi (selvbestemmelse)
 • Afvisning af hjælp

Kilde: Psykiatrifonden