Fødselsdepression

Ifølge en undersøgelse fortaget af Social Science & Medicine kan moderens fødselsdepression forebygges af far.

Fødselsdepression forårsages af en bladning af psykologiske, biologiske og sociale årsager. Noget af det, der spiller en stor rolle ved udviklingen af fødselsdepression, er forholdet til ægtefællen eller kæresten. De kvinder der fik tilstrækkelig støtte fra deres mand, inden og efter fødsel havde mindre tilbøjelighed for at udvikle en fødselsdepression. Undersøgelsens resultater understøtter, at farens rolle og involvering i omsorgen for børnene er meget vigtig. Ikke kun når det gælder hans forhold til børnene, men også for morens psykiske helbred og dermed hele familiens trivsel.