Faste sengetider for børn

Så meget betyder faste sengetider for børns opførsel, når de er vågne

Ifølge et stort britisk studie som er offentliggjort i det anerkendte forskningstidsskrift ”Pediatrics”,har det stor betydning, at børn har en fast søvnrytme med faste sengetider. Det har stor indflydelse på, hvor god og positiv en tid børnene har, når de er vågne.

I studiet har man fulgt 10.000 børn i alderen 3 til 7 år, og forskernes data viser, at børns opførsel påvirkes negativt af sene og/eller varierende sengetider.

Forskerne analyserede børnenes sengetid og sammenholdt dette med data om børnenes adfærd om dagen, og det viste sig, at jo mere sengetiderne varierede, des mere gik det udover børnenes opførsel. Børn med svingende sengetider havde ganske enkelt sværere ved at regulere deres adfærd og havde generelt flere adfærdsproblemer.

Børn har altså gavn af faste sengetider. Og selv hvis ens børn ikke har faste sengetider i dag, kan der være god grund til at indføre det. I hvert fald viser dette studie, at når børn går fra at have en løs søvnrytme til en fast rutine, så følger den positive adfærd automatisk med.