Opdragelse / selvværd

Jeg læste fornyeligt Johannes Møllehave og ”faldt” over følgende sætning:

Der er forskel på at optræde som en autoritet og at være autoritær. Der skal være en autoritet. Der skal være én, der flyver maskinen. Vi er nødt til at uddelegere ansvaret, og vi er nødt til at have respekt for nogen, der ved noget og kan noget. Og det er noget andet, end at ligge på maven for dem. Uden autoriteter kan vi ikke leve.”  

I min praksis møder jeg meget ofte forældre, der ikke tør eller har modet til at opdrage deres barn. Børn har brug for en voksen som aktivt tager del i deres liv, og tager ansvar for at lære børnene normer, regler og kompetencer, som er nødvendige for at kunne fungere i et komplekst samfund.

Børn har brug for en voksen, som ud over at give ubetinget omsorg også tør bestemme – til nytte for barnet. I vores medfødte biologi er vi voksne barnets naturlige ledere.

Alderssvarende krav, pligter og opgaver hører med til det.

Det jeg hører mine klienter fortæller er, at de har så svært ved egne dårlige følelser, så de giver efter for deres børn, for at undgår dårlige følelser.

Når børn ikke få deres vilje så kan de blive meget utilfreds, vrede, rasende m.m., og de vil gerne have en god tid med deres barn, når de kommer hjem efter en lang og trættende arbejdsdag.

Du kan hente god inspiration og værktøjer til opdragelse hos Nordic Parenting samt i Annette Kast-Zahns bog Alle børn kan lære regler.

Hvis du ønsker at udvikle dine personlige kompetencer, til at have mod til at opdrage dit barn,  kan du kontakte undertegnede. Selvværd og mod til opdragelse hænger sammen.