Metakognitiv terapi kontra kognitiv terapi?

Hvordan adskiller metakognitiv terapi sig fra kognitiv terapi?

I kognitiv terapi arbejder man ud fra den antagelse, at tanken/kognitionen er af betydning for den resulterende følelse, og derfor skal de såkaldte uhensigtsmæssige tanker omstruktureres til noget mere hensigtsmæssigt. I metakognitiv terapi anser man hverken tanken eller følelses som sådan som værende problematiske ift psykisk mistrivsel eller en udvikling af angst- eller depressionssymptomer.

Det er afgørende hvad man stiller op med den tanke, der måtte dukke op. Man arbejder udelukkende på et metakognitivt niveau, hvor man kigger på metaprocesser så som: hvorfor fokuserer man overdrevent meget på en bestemt tanke? Kan man reducere den tid, som man bruger på at være i kontakt med disse tanker? Der er fokus på opmærksomhedstræning, så personen selv kan lære at styre sin opmærksomhed/sit fokus – til og fra bestemte tanker.

Har man angst-, stress og depressionsproblematikker, så er metakognitiv terapi et godt redskab.