Metakognitiv terapi og børn

Metakognitive redskaber kan hjælpe børn med angst

Jeg bruger mange redskaber fra den metakognitive tilgang, som hjælper børn. Især bekymringstiden er brugbar, hvor børnene udsætter deres bekymringer til et givent tidspunkt på dagen.

 Øvelser, der viser børnene, at det er dem, der er i kontrol over deres tanker, er en åbenbaring for dem. Børn er som regel meget lærenemme, og redskaberne er så effektive, at deres motivation er stor for at bruge dem.

 Der findes efterhånden en del kurser i Metakognitiv terapi, og det kan kun anbefales.

Hvis problematikken er for komplekst, er det givtigt med et terapeutisk forløb.