Curling forældre

Jeg har for nydeligt læst en krønike af Finn Korsaa, som skriver med humor,  lidt overdreven, det fremmer nogle gange forståelsen.

Han beskriver f.eks. at børn i stigende grad får psykiatriske diagnoser, og hvorfor nu det, når alle problemer for børnene bliver curlet væk. At der curles som aldrig før, og mon ikke vi snart få øjnene og sindet op for, at det fører os i den forkerte retning.

Han efterlyser voksne, der tør lede (dvs opdrage) deres børn (og ikke omvendt)

Hvis vi ser os om i biologien, så er det en erfarne, den vokse, der vejleder. Du kan se det ved alle pattedyr, hvordan de lærer deres afkom de færdigheder, der skal til, for at overleve i naturen.

Hvad handler opdragelse om? Det handler om at skabe rammer for børnene, som de kan udvikle sig i. Og det betyder også at der er begrænsninger, for de er med til at skabe mulighed for personlig udvikling, og for at skabe tryghed, tillid og selvværd hos børnene.

I min praksis møder jeg efterhånden flere og flere ”sunde” forældre, der tør have ”konflikter” med deres børn, og ved at børnene bliver robuste, når der er rammer.