Ensomhed og Sorg

December, en tid med mange traditioner, hygge, stress, stor forventninger og samvær med sine kære.

Hos mange, der har mistet, enten en kære eller sit gode helbred, kommer -speciel i denne tid,  let i kontakt med sorgen og ensomhed.

Når du mærker et eller andet – f.eks. vrede, så kan det være, du mærker det ved, at kroppen trækker sig sammen; at du bliver lidt svimmel; og du føler, at dit hjerte banker hurtigt, eller at blodet suser rundt i kroppen. De følelser, der almindeligvis melder sig, kommer kropsligt, men vi har vænnet os til ikke at tale om det kropslige. Følelserne har en status, men vi skal huske, at følelserne bor i kroppen, og derfra bliver de blandet med tankerne.

Når vi sørger eller føler os ensomme, er det i kroppen vi kan mærke den. Vi ved lige præcis hvor i kroppen sorgen eller ensomheden ”gnaver”. Og det kan også være et ubehag man mærker, men ikke kan sætte ord på.

Når du f.eks. mærker vrede, så kan det være, du mærker det ved, at kroppen trækker sig sammen; at du bliver lidt svimmel; og du føler, at dit hjerte banker hurtigt, eller at blodet suser rundt i kroppen. De følelser, der almindeligvis melder sig, kommer kropsligt, men vi har vænnet os til ikke at tale om det kropslige. Følelserne har en status, men vi skal huske, at følelserne bor i kroppen, og derfra bliver de blandet med tankerne.

Når man bearbejder sin sorg, er det vigtigt, at kroppens rolle ikke glemmes.

Jeg oplever ofte, at kroppen har en stor rolle i bearbejdelse af alle følelser, og meget ofte ser jeg en forløsning i de følelser som tynger ved at bruge Tankefelt terapi.