Funktionelle lidelser

Når kroppen siger fra

Det anslås at omkring ca 300.00 danskere har en funktionel lidelse.

Det betyder at funktionelle lidelser er lige så almindelig som fx depression. Alligevel er der mange der ikke ved, hvad funktionel lidelse er, – det gælder både læger, pårørende og patienter.

Mange opfatter kroppen, psyken og de sociale omgivelser som tre adskilte dele, der ikke har ret meget med hinanden at gøre. Forskning viser i dag, at det ikke giver nogen mening at dele et menneske op på den måde.

Mange sygdomme foregår i hele menneske og inddrager både det fysiske og det psykiske. Samtidig bliver alle mennesker påvirket af de ting, der i øvrigt sker i deres omgivelser. Nogle sygdomme forstås derfor bedst, hvis man betragter dem fra en såkaldt bio-psyko-social synsvinkel hvor man ser på både det fysiske, det psykiske og det sociale.

En funktionel lidelse er en pinefuld tilstand.

Den behandling man giver p.t., er gradueret genoptræning og kognitiv terapi.

Jeg har også gode erfaring med en kombination af kognitiv terapi og Tankefeltterapi (TFT, EFT)