Er du heldig eller uheldig?

Føler du dig heldig eller uheldig, er dit glas halvt fyldt eller halvt tomt?

Den britiske psykolog Richard Wiseman, har undersøgte fænomenet held/ uheld med et eksperiment.

Ud fra et rent videnskabeligt synspunkt giver det ingen mening, at der skulle findes sådan noget som held. Der findes tilfælde, og der findes sandsynlighed, men at glædelige begivenheder på magisk og systematisk vis skulle opsøge bestemte mennesker, findes der ikke nogen form for objektivt belæg for. Til gengæld kan man let forestille sig, at bestemte mennesker ofte kommer ud for glædelige begivenheder, fordi de selv opsøger dem. Det var lige præcis den hypotese, som Wiseman ville undersøge. I forsøget deltog to grupper mennesker: Den ene halvdel definerede inden forsøget sig selv som ”heldige”, den anden halvdel betragtede sig selv som en del af den hær af ”uheldige”, der aldrig får noget som helst forærende. I testen fik forsøgspersonerne udleveret en avis, og opgaven bestod i, at de skulle tælle antallet af billeder i avisen. De ”heldige” løste opgaven på få sekunder, imens de ”uheldige” i gennemsnit var to minutter om at finde det rigtige svar. Forklaringen? Allerede på side to stod en stor tekst: ”Stop med at tælle. Der er 43 billeder i denne avis.” De ”heldige” opdagede straks denne nyttige information, imens de forsøgspersoner, der beskrev sig selv som uheldige, aldrig opdagede teksten, der ellers stod med kæmpe bogstaver og fyldte en halv side. De var så fokuserede på at tælle billeder, at de heller ikke opdagede en lige så stor tekst, der stod længere ind i avisen: ”Stop med at tælle. Fortæl forsøgslederen, at du har set dette, og vind 1500 kroner.” Wiseman forklarer selv resultatet af sit forsøg med, at ”uheldige” mennesker generelt er mere anspændte og bekymrede end ”heldige” mennesker, og at bekymringer svækker vores evne til at opdage det uventede. Omvendt er de ”heldige” mennesker dem, der er åbne for de muligheder, der opstår. De kigger efter muligheder, og derfor får de øje på muligheder. ”Deres positive forventninger bliver en selvopfyldende profeti,” lyder Wisemans konklusion.

Vidste du, at du kan træne / lære din hjerne at se mulighederne.

Vores hjerne ser det vi har lært at fokusere på.