Hvert 7 barn få en psykiatrisk diagnose inden det fylder 18 år

ADHD er hyppigst, og angst og depression er steget mest fra 2012 til 2019

Talende kommer fra generalsekretæren fra Bedre Psykiatri Thorstein Theigaard.

Han siger også at de ved for lidt om endnu hvorfor det er sådan. Og at det samme billede tegner sig i udlandet. Her kommer han dog ikke nærmere ind på hvilke lande han samlinger os med.

Jeg gør mig mine tanker. Hvordan vil det være vi begynder at normaliserer det uperfekte.

At vi lærer vores børn og børnebørn at livet ikke kun er lykke og glæde, at der også kan være svære følelser, og giver dem redskaber til at håndtere dem.

Tankevækkende, at når du ser din nyfødte ligge i sin vugge, er det perfekt. Og som årene går, tror du, du som forældre og dit barn skal leve op til et ideal som er perfekt.

 Det giver godt nok mange svære følelser for mange. Det er svært nok, at mange tror at de skal levere mere en 100 procent både på arbejdspladsen, som forældre og som partner. Hvordan er det så ikke for børn, der lærer ved at se hvad forældrene gør. Som føler de skal levere høje karakterer for at ”blive til noget”. Som bombarderes via de sociale media hvordan det perfekte liv ser ud.

Vi voksne må lære at vise vores sårbarhed, knytte bånd til hinanden og derigennem kan føle sig som hele mennesker. Tør være os selv. Og derigennem hjælpe vores børn til at blive mere robuste.