Dit mentale helbred

For mange er det en svær tid at få hjemmearbejde og privatlivet til at fungere.

Vi har 168 timer om ugen, hvor meget overblik har du over dine arbejdsopgaver og din tid til dig selv. Førhen har du måske haft mulighed for lidt alene tid når du transporterede dig til arbejde. Nu er du omgivet af børn og arbejde hele dagen, og det kan være svært at få ro.

Det er så givtigt for din hjerne at den få ro til at kunne være produktiv.

Du vil måske har gavn af at lave et ugeskema, hvor du har fokus med de tre vigtigste opgaver på en dag. På den måde få du ikke stress af ikke at nå alt det du gerne vil. Stil dig selv spørgsmålet, hvis jeg kun havde to arbejdstimer til rådighed om dagen, hvad vil jeg lave på de to timer. Det er et relevant spørgsmål i disse tider, hvor både familien og arbejdet kæmper om din opmærksomhed.

Sørg også for at have en rytme. Rutiner og ritualer skaber tryghed i hverdagslivet.

Pas godt på dit mentale helbred, du kan ikke nå alt det du plejer at gøre, og det er o.k.