Håndtering af stress

 Stressforsker Pernille Steen Pedersen mener at man ofte overser en væsentlig årsag til stress, og at det ofte handler om en frygt for at blive afsløret i ikke at gøre sit arbejde godt nok. I sin forskning har Pernille S. Pedersen interviewet mange sygemeldt med stress, depression eller angst, samt ledere, der enten selv har været stressramte eller har erfaring med at håndtere stress hos deres medarbejdere. Og det der går igen er følelsen af ikke at kunne slå til, en selvkritik og en frygt for at blive afsløret i ikke at gøre sit arbejde godt nok. Hun mener at tvivl på eget værd er grundlæggende bundet op på en frygt for, om man kan leve op til det, der forventes af en – en skam over ikke at slå til.

Og jeg genkender billedet i min praksis. Og jeg husker tydeligt, dengang jeg selv gik ned med stress for 20 år siden, hvor jeg troede at jeg skulle præstere mindst 120 procent for at være god nok, og hvor skamfuld det var, ikke at kunne holde til dette tempo i årevis.

En værdifuld erfaring, når jeg behandler og vejleder mine klienter med stress.

Stress der ikke tages alvorligt, udvikler angst og depression. Så det er vigtigt at stoppe op, og se på hvad der kan ændres i ens liv.