All posts by Waltraud

Nogle tanker om tid

Bekendt I telefonen. På spørgsmålet om hvad han lavede for tiden, kom svaret prompte: ”ikke noget særligt, det kan vel bedst beskrives som at slå tiden ihjel” Det foranledigede straks længere tids intens tankevirksomhed hos mig. Tænk, om hans forehavende virkelig skulle lykkedes for ham?