Hvordan foregår terapien

 

Hvordan foregår psykoterapien

Første gang du kontakter mig, taler vi om dit behov for hjælp, og hvordan man i hovedtrækkene griber det an.
Vi aftaler at mødes på en af mine terapiadresser, til det jeg kalder en rådgivningssamtale. Dette første møde er gratis. 
Ved denne første samtale, (som er uforbindende for begge parter), udveksler vi praktiske oplysninger og pejler os ind på dine problemstillinger.
Når vi er enige om problemformuleringen, er det min opgave at sammensætte den rette terapi. Den kan udgøres af psykoterapi, tankefelt-terapi eller en kombination af begge dele.

Til slut fortæller jeg hvad det kræver af dig at gå i terapi – for at du kan opnå det fulde udbytte.
I de fleste tilfælde vil det være gavnligt for dig, at gå i terapi én gang om ugen i en periode, for så senere i forløbet måske at øge intervallet i mellem terapitimer. Du får at vide, at du skal være villig til at træne mellem terapitimerne i de emner der aftales i forløbet.

Jævnligt i terapiforløbet holder vi statussamtaler, for at sikre at du når dit/dine mål.

Du er selvfølgelig berettiget til at afbryde terapien på et hvilket som helst tidspunkt der passer dig. Jeg vil dog anbefale, at et terapiforløb i alle tilfælde afsluttes med en statussamtale. Det sikrer dig at du får den bedst tænkelige ballast med.

Hvordan foregår tankefeltterapien (TFT)                                                                                                                       Ved denne første samtale, (som er uforpligtende for begge parter), udveksler vi praktiske oplysninger og pejler os ind på dine problemstillinger.

Du lærer at brug TFT teknikken, og derigennem få du et virkningsfuld redskab til selvhjælp.                                                                                                                                                                       Terapeuten sidder over for klienten. Under selve behandlingen hjælper terapeuten klienten til i tankerne at frembringe den situation, hvor man føler ubehag. Det kan fx være angst for edderkopper.
Mens klienten føler ubehaget, påvirker jeg kroppens meridianbaner og ophæver dermed de fejlenergier, der forårsager ubehaget.
Meridianbanerne ligger eksempelvis ved indersiden af øjnebrynene, ydersiden af øjet, over og under munden på håndens kant, lillefinger og pegefinger og så videre.

– Alle tanker er resultatet af en elektrisk strømning, hvor man af en eller anden grund kan have fået en ubalance ind. Jeg anvender tankegangen, så det traume, den fobi eller angst man har, ikke længere opfattes som et problem. Mens jeg behandler, forsvinder angsten, og det, man er bange for. Og er det et trauma, man havde, bliver det til en erindring, der ikke længere fylder så meget.

Det første møde er gratis for dig.