Hvad er psykoterapi

Psykoterapi er en fællesbetegnelse for forskellige former for samtalebehandling/samtaleterapi, der har til formål, at afhjælpe en  klientens psykiske problemer.

Den form for psykoterapi jeg tilbyder, er baseret på Paul D.MacLeans´s hjerneforskning. En dokumenteret anerkendt videnskabelig forskning, som er nået frem til, at vi mennesker er født med syv drifter. En biologisk arv vi alle har. Disse drifter danner grundlag for alle de følelser vi er udstyrede med.

Ligesom vi har fem sanser som vores fysiske indlæring er baseret på, så har vi syv drifter som er basis for vor indlæring af følelser og fortolkninger.

Vores følelsesliv er, på godt og ondt, et produkt af det vi har lært. Fra vi blev født, er vort følelsesliv således blevet formet af sanseindtryk som er bearbejdet af de syv drifter.
Link: http://www.psykoterapeutskolen.dk/

Psykoterapi er en terapiform der også retter sig mod mennesker der har behov for personlig udvikling.

Årsagerne til at vælge psykoterapi kan være mangfoldige, enten for at få en bedre livskvalitet, for at få hjælp til at bearbejde kriser, få viden og forståelse til at ændre uhensigtsmæssige mønstre/adfærd, bearbejde fobier, angst, lav/manglende selvværd, problemer med at sætte grænser, mm.

Min foretrukne form for psykoterapi, giver dig redskaber til at få markant indflydelse på dit følelsesliv. Ved hjælp af forskellige terapiteknikker, afdækkes bevidste og ubevidste tanker og følelser. Det handler nemlig om, at alt det du kan nu, – er noget du har lært, – via din biologiske og sociale arv. Og alt det du gerne vil kunne, er noget du har mulighed for at lære.

Det kan du ved at tillære dig en ny adfærd, fordi adfærd skaber følelser.  Lærer du således ny positiv adfærd, kommer du i kontakt med nye positive følelser.