Artikler: Studie af tankefeltterapi

Foreløbig rapport
– Af Joaquim Andrade MD og David Feinstein PhD.

Hele studiet omfattede mere end 29.000 patienter behandlet på 11 institutioner i Argentina og Uruguay gennem en periode på 14 år. I alt deltog 34 terapeuter.
Alle patienterne først gennemgik diagnostiske undersøgelser, derefter blev de inddelt i tilfældige grupper og modtog forskellige typer behandling. Dertil kommer en efterundersøgelse foretaget efter 1, 3, 6 og 12 måneder.
Rapportens forfattere har kommenteret studiet og bemærker at de kliniske forsøg der omtales anses for at være et pilot projekt – en indledning til et egentligt videnskabeligt studie. Forsøgene blev således i første omgang ikke gennemført med offentliggørelse for øje. Især bør det bemærkes at ikke alle variable, der skal kontrolleres i et grundigt forsøg blev fulgt. F.eks blev forsøgets kritierier ikke præcist defineret og rapportering var rimelig uformel, siger de. Imidltertid var resultaterne så bemærkelsesværdige at de valgte at publicere studiet.
 
 
 
Studie udført i Congo, Rwanda og Sydafrika i 2005
– Studiet er udført af den amerikanske psykolog Carl Johnson, PhD

RWANDA OG CONGO
Her blev 51 klienter med traumer som følge af folkedrab, krig og andre traumatiske begivenheder behandlet med TFT. De 51 klienter havde ialt 161 traumer. Af disse blev 50 klienter helbredt for 160 traumer.

SYDAFRIKA
Her blev 97 klienter behandlet for diverse traumatiske begivenheder, bl.a tortur, voldtægt og racediskrimination. De 97 klienter havde ialt 315 traumer. Klienterne blev helbredt for alle 315 traumer.
Der er ikke flere detaljer om forsøger, der er rapporteret på Roger Callahans medlemsliste i oktober 2005.
 
 
 
Resultater af behandling af krigstraumer i Kosovo

I 2000 blev TFT introduceret som metode til at behandle krigstraumer i Kosovo. Selv om resultaterne af denne undersøgelse kritiseres for manglende videnskabelighed har vi valgt at fortælle om undersøgelsen. Resultaterne er præsenteret i det amerikanske magasin Journal of Clinical Psychology i oktober 2001, hvor kritikken af undersøgelsen også er fremført.
Til trods for de vanskelige forhold med sprogbarrierer, skepsis og fortsatte voldshandlinger i landet fik teamet bestående af læger og psykologer usædvanligt gode resultater blandt den krigshærgede befolkning. Etniske albanere – 105 personer med til sammen 249 forskellige traumer, blev behandlet med tankefeltterapi i egne hjem, fordelt over flere perioder fra april 2000 og et år frem. Af disse blev 103 kureret for i alt 247 traumer. Ca. 100 af patienterne var henvist af egen læge. 81 personer blev fulgt i gennemsnitlig 5 måneder efter behandlingen, uden at tilbagefald kunne påvises. Alderen varierede blandt de behandlede fra 4 til 78 år med en lige fordeling af kvinder og mænd. I en anden gruppe på 50 personer, heriblandt mange soldater, der blev behandlet i sommeren 2001, blev der registeret 150 traumer. Alle blev fuldstændig raske.
 

 
Tilbage til side om behandling af Posttraumatisk stress disorder.