Etiske retningslinjer

Etiske regler for praktiserende PpD, uddannet på Psykoterapeut Skolen

 

§ 1. En psykoterapeut / coach skal støtte en klients eget ønske om udvikling og psykisk sundhed, og respekten for klienten går forud for psykoterapeutens / coachens interesser.
§ 2. Psykoterapeuten / coachen har tavshedspligt om alle forhold vedrørende klienten, herunder om der foreligger et klientforhold.
§ 3. Psykoterapeuten / coachen skal ligeledes sikre tavshedspligten om klienten, både i grupper og under supervision.
§ 4. Psykoterapeuten / coachen er ikke undergivet tavshedspligt, hvis det kan være til fare eller skade for en af parterne eller andre.
§ 5. Psykoterapeuten / coachen kan ikke indhente eller udlevere oplysninger om en klient uden dennes samtykke.
§ 6. Al journalføring, bånd, videooptagelse m.v. må kun ske med klientens samtykke og fulde aktindsigt, og skal opbevares så tavshedspligten sikres fuldt.
§ 7. Psykoterapeuten / coachen må ikke udnytte sin funktion som terapeut / coach, hverken til fordel for sig selv eller til skade for klienten.
§ 8. Psykoterapeuten / coachen må ikke have intim privat omgang med en klient. Ligeledes skal forretningsmæssig omgang undgås, så det neutrale professionelle terapeutiske niveau kan bevares fuldt intakt.
§ 9. Psykoterapeuten / coachen skal henvise klienten til anden behandling, hvis den professionelle terapeutiske kontaktform ophører, eller terapeuten / coachen ikke er kompetent til at arbejde med de problemer / udviklingsønsker eller opgaver klienten har.
§ 10. Psykoterapeuten / coachen har ansvar for, at en igangværende terapi / coaching altid afsluttes på en terapeutisk forsvarlig måde. Evt. ved henvisning til anden relevant form for terapi / coaching, eller en anden terapeut / coach.
§ 11. Psykoterapeuten / coachen har ansvar for sit faglige niveau ved at tage supervision og efteruddannelse.
§ 12. Hvis psykoterapeuten / coachen får personlige problemer, skal denne søge støtte, og i samråd med sin terapeut og / eller supervisor vurdere sin faglige habilitet.
§ 13. Psykoterapeuten / coachen har ansvar for, at informere klienten om terapeutens / coachens etiske regler og andre relevante forhold, fx til offentlige myndigheder og selv have et regelret forhold til både myndigheder og kolleger.
§ 14. Brud på de etiske regler kan medføre eksklusion fra foreningen.