Metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi (MCT) er en ny psykologisk behandlingsmetode. Behandlingsmetoden er udviklet af Dr. Adrian Wells, professor på University of Manchester. Metoden anbefales af det engelske sundhedsstyrelses referenceprogram NICE GUIDELINES, som den mest effektive behandling af alle former for angstlidelser.
Metakognitiv terapi er anderledes end kognitiv terapi, fx arbejder terapeuten ikke på at afdække og bearbejde tanker og følelser, men man arbejder på at afdække og afvikle kognitive processer.  Det er tanker og følelser som skaber og vedligeholder psykiske symptomer.

Terapiformen er særdeles effektiv til behandling af stress og angst. Og bruges i særdeleshed til forebyggelse af stress.
Spørgsmål er, hvordan reagerer vi på vores tanker? Mennesker med stress og psykisk lidelse dvæler ved deres negative tanker og følelser. Grubler og bekymrer du dig i time og dagevis, vil den proces, som gør dig dårlige.

Er du glad og ser muligheder fremfor bekymring, så vil denne proces fører til at du føler dig “stærk”.

Metakognitiv terapi er en metode, der gør dig i stand til at styre tankeprocesser og således ”blive herre i eget hoved”.
Kender du til bekymringstanker?

Det kan være tanker om hvad som helst:
• Har jeg truffet den rigtige beslutning?
• Burde jeg have sagt noget andet?
• Mon jeg fejler noget alvorligt?
• Hvad hvis han/hun går fra mig?
• Hvad hvis de synes at jeg er åndsvag?

Når mennesker med stress og psykisk lidelse dvæler ved deres negative tanker, handler det ofte om, at de ikke føler, de kan lade være.
Faktisk opfatter de fleste mennesker med psykiske problemer deres tænkning som decideret ukontrollerbar, og det gør dem forståeligt bange. For når man ikke føler, at man kan styre sine egne tanker, så bliver ens eget hovedet jo et usikkert eller ligefrem et farligt ”sted”, og den fornemmelse giver anledning til forøget frustration og angst.

Metakognitiv terapi handler grundlæggende om at få kontrol over sin tænkning, så man kan være mere fleksibel og selv bestemme, hvad man tænker på og hvor meget tid, man bruger på det. Når man har styr på det (og det får man relativt hurtigt) oplever de fleste en kolossal symptom lettelse.

Metakognitiv terapi virker, men det er naturligvis med Metakognitive metoder som med alle andre former for terapi, at de kun virker, hvis man anvender dem.