Nogle tanker om tid

Bekendt I telefonen. På spørgsmålet om hvad han lavede for tiden, kom svaret prompte: ”ikke noget særligt, det kan vel bedst beskrives som at slå tiden ihjel”
Det foranledigede straks længere tids intens tankevirksomhed hos mig. Tænk, om hans forehavende virkelig skulle lykkedes for ham? Slå tiden ihjel! At fjerne det, der I alle menneskers liv gør alt andet muligt. Ja, i det hele taget gør alt muligt!
Hver eneste morgen får du, nøjagtig som alle andre 86.400 sekunder sat ind på din konto. Og hver eneste nat, når dagen er forbi, bliver alle sekunder, som du ikke fik investeret I et eller andet formål, ikke fik brugt, fjernet. Saldoen på tids kontoen kan ikke overføres til næste dag, den tolererer ingen overtræk. Hvis du ikke får brugt dit daglige indestående, er tabet dit!
Brug den, eller tab den. Det er egentligt en ganske simpel regel. Du bruger tiden konstruktivt, eller den misbruger dig. Valget er dit. Kun dit. Brug lidt af den til at tænke over det, og kom så I gang!”
-forfatter ukendt.

Hører du til dem der slår tiden ihjel, eller tænker på fortiden eller venter på fremtiden, hvor alt vil være godt?
I terapi hos mig kan du lære, at leve i nuet og bruge dine ressourcer på dét, og ikke kun på hvordan det kunne være.