Tag Archives: behov

Irritation forts.

Nogle retter deres irritation udad og mod alt og alle, andre vender det indad. Det kan betyde, at hvis følelsen få lov til at hobe sig op, at den bliver til vrede. Det er ikke hensigtsmæssigt, i værste fald kan det blive til at man