Emne: bekymringstanger

Metakognitiv terapi for børn

Børn grebet af angst
DR 1 sender to udsendelser om børn grebet af angst.
Vi følger i alt 4 børn og to psykologer. Psykologerne arbejder ud fra Metakognitiv behandling. Et godt og effektivt værktøj til klienter med forskellige udfordringer.
At forældrene bliver inddraget i behandlingen er, set fra mit synspunkt, Alfa og Omega.
Vi gør det bedste vi kan med at opdrage vores børn, og vi tror at vi hjælper dem, ved at stille dem spørgsmål, der ansporer dem til at tænke sig godt om:
Har du husket at…?
Har du tænkt over…?
Er du nu også sikker på…?
Er du okay…?

Bag disse tilsyneladende harmløse spørgsmål gemmer sig nogle positive overbevisninger om tænkning:
Har du husket at? Overbevisning: Hvis man tænker sig godt om, husker man alting og får fuld indsigt!
Har du tænkt over? Overbevisning: Hvis man tænker sig godt om, er man bedre forberedt!
Er du nu også sikker på? Overbevisning: Hvis man tænker sig godt, om træffer man mere kvalificerede beslutninger!
Er du okay? Overbevisning: Hvis man tænker sig godt om, finder man ud af hvordan man har det!

Jamen er det ikke meget fornuftigt at stille den slags spørgsmål?
Hvis du synes det, så kommer det nok som en overraskelse for dig, at der er en tydelig sammenhæng, således, at børn der lider af angst typisk har forældre med stærke positive overbevisninger om tænkning.
Det skyldes, at børnene overtager forældrenes positive antagelser om tænkning som et middel til at håndtere tilværelsen og dens udfordringer.

Er det et problem?
Nja…ikke så længe barnet ikke har nogen særlige problemer og føler, at han eller hun kan lægge tankerne fra sig, når de bliver for destruktive eller ikke fører noget godt med sig.

Hvad er så problemet?
Problemet er, at når barnet vender sig til at bruge tænkning som den foretrukne strategi til at løse problemer og finde ro og overblik – så er der rigeligt at tænke over. For livet i sig selv er stressfuldt. Også for et barn.
Og når vanen med at tænke bliver automatiseret, så føles det netop som noget, der sker automatisk – udenfor barnets egen kontrol og bevidsthed.
Og overvej lige hvordan det må føles, hvis man er barn og føler sig invaderet af negative tanker om død og mobning, som man ikke selv har kontrol over.
Lige nøjagtig den følelse udløser ANGST!
Det er således ikke tanken om at blive holdt udenfor, der udløser angst, eller tanken om at være til grin eller tanken om at mor og far kan dø.
Alle børn bliver ramt af sådanne uhyggelige tanker – og selvom tankerne (desværre) nogen gange er sande, så er det de færreste børn, der udvikler angst af dem.
Det er alene følelsen af manglende kontrol over sine egne tanker, der udløser angst.