Emne: børn med lavt selvværd

Skæld ud og råben præger det danske familieliv

En ny undersøgelse fra Psykiatrifonden viser, at 52 procent af alle forældre råber af deres børn eller skændes med dem mindst en gang om ugen. Bekymrende, mener Psykiatrifonden, der frygter, det skader børn både på kort og længere sigt.

Langtidsvirkningen af skæld ud kan fuldt ud sidestilles med fysisk vold. Børn, der vokser op i et hjem med mange skænderier og hvor der er en hård tone, er på langt sigt mere udsat for at blive psykisk skrøbelige end børn, der vokser op i hjem præget af god stemning og nærhed. På kort sigt vil de mange skænderier gå ud over barnets daglige trivsel, siger Charlotte Diamant, der er børnepsykolog i Psykiatrifonden.

Børn, der ofte oplever højtråbende forældre og skæld ud, vil typisk have en uro i kroppen i samværet med deres forældre. De bliver påpasselige og måske endda ængstelige for at gå til deres forældre med stort som småt og er bange for at gøre noget forkert, da de aldrig ved, hvornår forældrene farer i flint. Det kan give ensomme børn, der ikke har nogen at gå til med deres problemer, og for barnet vil det typisk kunne resultere i stresslignende tilstande, der fx kan komme til udtryk med søvnbesvær eller mavepine, siger Charlotte Diamant.

Den samme iagttagelse gør jeg i min praksis, hvor jeg møder børn og unge med trivselsproblemer. Børnene og de unge er oftest præget af lavt selvværd.
Hvis jeg har forældre der henvender sig til mig, fordi deres barn ikke trives, er det oftest forældrene der kommer til at gå i terapi for at få lært hvordan de kan håndtere de indbyrdes konflikter. Når forældrene trives, så kommer børnene også til at trives.
Hvis det er teenager der mistrives har de oftest nok med en eller to session, og de få lært færdigheden i at bruge TFT og metakognitive færdigheder.