Emne: cutting

Selvskade – cutting forts.

Tilbage står spørgsmålet, om vi giver vores børn og unge den robusthed, som skal til for at trives i det sociale fællesskab, vi har i dag? Som medborgere i et land, der er verdensmestre i at producere lykkehormoner, har vi en forpligtelse til at forebygge at børn og unge overvejer selvmord, skader sig selv og begår selvmord. Vi har allerede stor viden om, hvilke risikofaktorer der er forbundet med børn og unges mistrivsel. Derfor er det nødvendigt at undersøge, hvilke forhold, der beskytter sårbare, udsatte og selvmordstruede børn og unge mod at begå selvmord og inddrage den forskningsbaserede viden i vores ageren fremover.
Min faglige erfaring viser, at det er meget ofte forældrene der skal være robuste, for at de kan gøre børnene robuste. Hvordan lærer børn? De lærer af at iagttage deres forældre.

Som afsluttende kommentar, er det værd at henlede opmærksomheden på Center for Selvmordsforsknings opsummerende over aktuelle og relevante rapporter, hvor følgende kan noteres, at:
Vidensråd for forebyggelse har i rapporten Børn og unges mentale helbred (2014) peget på, at børn og unge tilsyneladende har fået et dårligere helbred. Vidensråd for Forebyggelse gennemgår forskningen på området med henblik på at identificere de vigtigste muligheder for forebyggelse. I rapporten gøres det klart, at begrebet mentalt helbred drejer sig om symptomer og sygdom, som indikerer mentale problemer. Det konstateres i rapporten, at mentale helbredsproblemer udgør en meget stor del af sygdomsbyrden hos børn og unge, og psykiske problemer tidligt i livet øger risikoen for psykiske helbredsproblemer senere i livet. Rapporten viser et fald i andelen af elever med høj livstilfredshed.

Jeg spørger mig selv ofte, hvad er det for et samfund vi har skabt til vores børn?