Emne: evige forælder

Hvilken forælder type har du haft i din barndom? forts.

Den evige forælder
Er karakteriseret ved ikke at kunne give slip på autoritet og ansvar, hvilket hindrer barnet i at blive selvstændigt. Forælderen gør rigtig meget for barnet og har en tendens til at tage over, når barnet har problemer i stedet for at lade det tage alderssvarende ansvar. Barnet får ikke lov at sætte spørgsmålstegn ved forældrenes holdning og får derfor ikke lov til at udvikle egne holdninger. Denne type forælder kan fx blive ved med at opdrage på barnet også efter, at det er blevet voksent. Barnet får derved heller aldrig lov til at blive betragtet som en ligeværdig voks.

Konsekvenser for det voksne barn: barnet kan have svært ved at tage ansvar og kan derved få svært ved at få voksenlivet til at fungere. Det kan forvente, at forælderen stiller op hver gang, der er problemer, fx med økonomi eller pasning af børnebørn. Det kan blive usikkert og frygte for at skulle klare sig uden forælderen. Det kan blive usikkert og frygte for at skulle klare sig uden forælderen. Det kan blive fanget i en ambivalens, hvor det søger forælderens accept og hjælp, men samtidig reagerer med vrede, når det får den, fordi det er frustrerende stadig at være afhængig af forælderen. Over for andre kan det reagere med at opføre sig som forælderen, der taler galt for meget ansvar, eller blive ”barnlig” og appellere til, at andre tager ansvaret.

Og ikke mindst; hvilken forælder type er du? og hvilken vil du gerne være?