Emne: forlist ægteskab

Hvordan skaber man et lykkeligt ægteskab?

Dette spørgsmål har forskerne stillet sig selv i årevis, og svarene går på alt lige fra, at man skal sove med under fem centimeters mellemrum mellem hinanden til, at man som ægtepar skal drikke lige meget alkohol.
En ting er der ingen tvivl om, er vigtigere end alt andet. Nemlig at forholdet til ægtefællen bygger på venskab.
Forskningen peger på, at graden af ens venskab har meget stor betydning for ens parforholds varighed.
Samhørigheden opstår, når vi deler vores tanker og oplevelser med hinanden og prioriterer at gøre ting sammen i hverdagen, så er sandsynligheden for, at ægteskabet holder, meget stor.
Benny Andersen siger det således: Kærligheden er som et bygningsværk. Man skal hele tiden bygge videre på det, for kun sådan vokser kærligheden mellem to mennesker.

Jeg oplever i mit virke, at flere og flere er mere indstillet på at kæmpe for deres parforhold end tidligere, og det er blevet normalt at søge hjælp, inden ægteskabet falder fra hinanden. Og det et de yngre generationer også er begyndt at indrette deres familieliv anderledes, ser jeg som et tegn på, at man stiller sig kritisk over for den gænge praksis og prøver at finde den bedste måde at leve sammen på, så familien har de bedste forudsætninger for at klare sig igennem livets udfordringer.