Emne: høje krav

Irritation

Vi bliver irriterede, og oftest nøjes vi ikke med at blive irriterede, men bliver irriterede over, at v i bliver irriterede, og det er uhensigtsmæssigt.
Irritation er en følelse som vi er født med, den har en vigtig funktion. Irritation mobiliserer energi, til at vi kan nå vores mål.
Tag f.eks. et lille barn, hver gang det bevæger sig til et nyt udviklingstrin, f.es fra at kravle til at gå, prøver det igen og igen og igen og oplever irritation og græder, når det ikke lykkes. I stedet for at se på irritation som en ubehagelig følelse, som man hurtigst muligt vil slippe af med, skal man se på det som en kilde til energi, der kan føre os videre i vores udvikling, og gå efter det som vi har behov for. Og ikke mindst er det vigtigt at du accepterer følelsen, ellers kan du ikke ændre den.
Men hvordan vi forholder os til irritation, handler i høj grad om, hvad vi har lært i vores barndom. Hvis vi er blevet mødt med forståelse som barn, har man lettere ved at tackle irritation som voksen på en god måde. Har man lært at undertrykke sine følelser, kan man føle sig skamfuld ved at vise følelser. Men følelser kommer til at leve deres eget liv, hvis vi ikke vil stå ved dem. Undertrykker vi irritationen i en relevant situation, kan den f.eks. komme til udtryk ved, at man kritiserer eller skælder andre ud i helt andre situationer.