Emne: højt selvværd

Glade børn med højt selvværd del 3

En ny måde at tænke opdragelse på.
Hvis du virkelig ønsker at have en positiv finger med i spillet i forhold til udviklingen af dit barns selvværd, er der brug for, at du fjerner dig mere og mere fra den traditionelle måde at tænke opdragelse på(”…hvad kan jeg gøre for mit barn?”), og har du mod til at gå nye og anderledes veje i retning af at udvikle dine egne evner, egenskaber og kompetencer (” … hvad kan jeg gøre for mig selv, som både først og sidst vil komme mit barn til gode, fordi mit barn er mit spejl?”)
Du fjerner dig dermed fra tidligere tiders tanker og forestillinger om, hvad du skal gør i opdragelsesøjemed og arbejder mere og mere i retning af at tillade dig at være (… den du er på godt og ondt, at stå ved dine tanker, følelser, behov, drømme, håb og værdier osv.) jo mere, du som forælder skaber plads til at være dig selv som fuldgyldigt, ligeværdigt medlem af det stor fællesskab, i jo højere grad baner du vejen for, at dit barn vil afspejle netop dette.